TYC 創新創業資源網FACEBOOK粉專即將更名囉~

/ / 最新消息, 重要公告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親愛的青朋好友大家好:

 

TYC創新創業資源網的FACEBOOK粉專〝TYC UP〞即將更名囉~

為了讓青朋好友們能夠有更多創新創業的相關資訊,

也讓朋友們能夠掌握青年事務局青創基地的所有的課程活動內容第一手資訊,

關注我們的朋友們阿!好康訊息都不錯過,

我們將三基地的粉專融合重新定位粉專方向,之後粉專更專注提供創新創業的相關資訊!!

還請大家繼續多多關注我們!!!!!!!

 

我們新的名稱是叫〝桃園青創事〞,請大家繼續支持關注我們!!!謝謝大家!!!!!